Starten met mediation

Uitgangspunt is dat ik als MfN mediator, erkend en geregistreerd bij de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) werk volgens het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels.

Mediation op eigen initiatief

Willen u en degene met wie u een conflict heeft een mediationtraject starten, dan kunt met mij een eerste afspraak maken.

Doorverwijzing via de rechter

Heeft de rechter u doorverwezen naar mediation, dan wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk stopgezet, zodat u kunt proberen het conflict alsnog via mediation op te lossen. De mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof zal de eerste afspraak voor u organiseren.

Locatie

Mediationbijeenkomsten worden meestal gehouden op neutraal terrein. We stemmen af waar deze plaatsvinden.

Verloop mediation

Een mediation bestaat uit verschillende fasen

Geen oplossing?

Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan geef ik aan te stoppen met de mediation. Ook wanneer u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u stoppen met de mediation. Heeft de rechter u doorverwezen en slaagt de mediation niet, dan wordt de gerechtelijke procedure hervat.

Kosten en duur

Mijn standaard uurtarief is €145,00 exclusief btw en eventuele bijkomende kosten als reis- en locatiekosten.

In de regel vergoeden partijen gezamenlijk de kosten van een mediation. Meestal gebeurt dit, uitgaande van twee partijen, op fiftyfifty-basis. U kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. In de mediationovereenkomst worden de afspraken vastgelegd.

In mediations in arbeidsconflicten draagt meestal de werkgever de kosten.

De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die u maakt voor mediation. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen (ook dat van uw partner). Deze vergoeding kunt u niet zelf aanvragen. Dat doe ik voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De duur van de mediation hangt af van de complexiteit van het probleem en de mate van escalatie van het conflict. Meestal treedt na enkele gesprekken verbetering op.

Meer informatie?

Maak een afspraak