Zo goed mogelijk uit elkaar gaan.

In Nederland vroegen in 2015 ruim 34.000 koppels een echtscheiding aan. Dat zijn mensen die gehuwd zijn, maar een even zo groot aantal gaat scheiden zonder gehuwd te zijn. Bijna iedereen ervaart een scheiding als zeer stressvol.

Scheiden betekent nieuwe spelregels afspreken. En dat kunt u maar beter goed doen, want een slecht geregelde scheiding kan nog jaren negatief doorwerken. Er zijn teveel nare verhalen. Scheiden is al erg genoeg.

Zo goed mogelijk uit elkaar gaan

Veel mensen kiezen voor mediation omdat ze weten dat ze elkaar weer tegen zullen komen. Zeker als er in een relatie kinderen zijn is dat onherroepelijk het geval: u bent de rest van uw leven via de kinderen verbonden. Het is niet anders. Dan kunt u maar beter zo goed mogelijk uit elkaar gaan.

Het lijkt eenvoudig, maar om een huwelijk goed af te sluiten, moet er veel geregeld worden. Dit kost tijd en vraagt inzet. Vaak komt er heftige ruzie tussen de partners en wordt het een vechtscheiding, met langdurige gevolgen! Een mediator kan dat helpen voorkomen.

Hoe verloopt mediation bij scheiding?

Een scheidingsmediation start met vragen als:

  • Is de relatie een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevend?

  • Is het huwelijk op basis van ‘gemeenschap van goederen’ of ‘op huwelijkse voorwaarden’?

  • Zijn er kinderen tot 21 jaar bij betrokken?

  • Zijn er kinderen uit een vorig huwelijk?

  • Is het huwelijk in Nederland voltrokken, of zijn er andere nationaliteiten of rechtsgebieden bij betrokken?

De antwoorden bepalen de manier waarop de bemiddeling wordt aangepakt. Eerst wordt de echtscheidingsmelding behandeld en vervolgens worden praktische zaken als huisvesting, doorbetaling van belangrijke kosten, en vragen als ‘wie past op de kinderen besproken’?

Dan komen de vijf grote thema’s van een echtscheiding aan de orde:

  • ouderschapsplan

  • (kinder)alimentatie

  • vermogensdeling

  • pensioenverrekening

  • scheidingsconvenant

Het officiële verloop van een scheiding na een mediation

Bij elke beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uiteindelijk een advocaat nodig. Die zorgt voor een officiële aanvraag bij de rechtbank waar, na de uitspraak van de rechter, een zogenoemde ‘beschikking’ wordt afgegeven.

De ex-partners tekenen vervolgens een ‘akte van berusting’ en de advocaat zorgt voor een inschrijving bij de Burgerlijke Stand (in de gemeente waar u getrouwd bent).

Kosten echtscheiding

Los van de mediationkosten krijgt u in ieder geval te maken met advocaatkosten en griffierechten.

Daarnaast zijn er kostenposten voor uittreksels en advieskosten (bijvoorbeeld van een belastingconsulent, accountant of fiscalist). De meeste rechtsbijstandverzekeringen sluiten echtscheidingsprocedures uit. Soms worden de kosten van een mediator wel vergoed. Voor lagere inkomens is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk voor zowel een mediator als een advocaat.

Wilt u weten of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer informatie?

Maak een afspraak