Wacht niet op escalatie of verzuim.

Conflicten

Conflicten op het werk zijn aan de orde van de dag. Deze kosten werkgever en werknemer veel energie, tijd en geld. Cijfers van TNO/CBS laten zien dat in Nederland jaarlijks 300.000 werknemers een langdurig conflict hebben met een collega, direct leidinggevende of de werkgever. Dit leidt jaarlijks tot 60.000 ziekmeldingen van gemiddeld 21 dagen.

Merkt u op het werk strubbelingen of zijn er conflicten ontstaan? Wacht niet op escalatie of verzuim.

Veel mensen kiezen voor mediation omdat ze weten dat zij elkaar vroeg of laat weer tegenkomen, binnen het bedrijf of daarbuiten. Zeker als u hetzelfde vak blijft uitoefenen of in dezelfde branche werkzaam blijft. De wereld is klein, het is niet anders. Dan kunt u maar beter het conflict onder ogen zien en proberen er samen uit te komen. Mediation helpt daarbij.

Exitmediation

Als partijen hun onderlinge conflict niet weten op te lossen en er ook geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is, kunnen partijen, onder leiding van de mediator, proberen tot een afscheidsregeling te komen. Op dat moment wordt er ook wel gesproken van exitmediation. In zo’n geval zal de mediator ervoor zorgen dat partijen zich goed laten informeren en/of bijstaan door een jurist of advocaat.
De afspraken over beëindiging worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waar beide partijen hun handtekening onder zetten. Deze overeenkomst is, zoals alle overeenkomsten, bindend.

Meer informatie?

Maak een afspraak