Hoe mooi is het om een brug te bouwen, daar waar het conflict een kloof heeft geslagen. Met elke mediation maken we de wereld een stukje beter door de deur te openen naar verbinding.

Dat is waar het bij Feijen Mediation om gaat.

Marlies Feijen is het gezicht van Feijen Mediation. Als MfN-mediator, erkend en geregistreerd bij de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) is zij goed opgeleid en met haar levenservaring en ruime werkervaring als onder andere coach en personeelsadviseur goed toegerust om u te ondersteunen.
Zij verstaat de kunst om vanuit haar integere en zorgvuldige aanpak de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en te ondersteunen in het vinden van oplossingen. Zij heeft daarbij aandacht voor zowel de gevoelige als praktische kanten van uw problemen.
Marlies is inzetbaar voor alle conflicten en heeft zich gespecialiseerd in arbeidszaken en familiezaken.

Marlies is verbonden aan de verwijzingsvoorziening van de gerechten in het kader van “mediation naast rechtspraak” en het Juridisch Loket voor het verrichten van (gesubsidieerde) mediationwerkzaamheden en werkt nauw samen met advocaten en financieel deskundigen.

Zij werkt vanuit haar kantoor in Venlo dat goed bereikbaar is en in een rustige en groene omgeving ligt. Indien gewenst kan op een andere locatie worden afgesproken.

Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven te maken met meningsverschillen en irritaties. Soms lopen deze ongewild op tot een conflict of erger en is men zelf niet meer in staat het tij te keren. Slapeloze nachten, verdriet, woede, haat, dat is wat een (dreigend) conflict bij een mens teweeg kan brengen.

Als u er samen niet meer uitkomt, maar de wil er is om tot een oplossing te komen.

Dan is mediation iets voor u.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Onder begeleiding van een bemiddelingsdeskundige, de mediator, gaan conflictpartijen met elkaar in gesprek. Een mediator is onpartijdig, geeft geen oordeel en geeft iedereen de ruimte om zijn mening en emoties te delen. Hierdoor wordt gemakkelijk inzicht verworven in wat partijen daadwerkelijk beweegt. Tijdens een mediation wordt gedacht in oplossingen. U kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Het doel is te komen tot een oplossing waar beide partijen achter staan. Zo eindigt u niet bij de rechter waar een van tweeën altijd verliest. Met mediation wint u altijd.

Mediation is in principe geschikt voor alle soorten conflicten. Het maakt niet uit of het gaat om bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, ruzie met de buren, echtscheidingen, familieconflicten, consumentenzaken of een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Of mediation geschikt is voor uw conflict hangt af van hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken.

Mediation kan zeker een oplossing bieden als:

  • er een snelle oplossing moet komen. U wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter;

  • beide partijen zelf invloed willen hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandelt u zelf over de uitkomst;

  • u de relatie met de andere partij wilt of moet behouden, bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of als u gaat scheiden en u samen kinderen heeft;

  • u bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;

  • er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar u het conflict wel graag opgelost wilt hebben;

  • u een creatieve oplossing zoekt, omdat een juridische beslissing niet alles voor u kan oplossen.

Mediation werkt niet of minder goed als:

  • een van de partijen absoluut geen mediation wil;

  • er bij een van beide partijen geen ruimte of bereidheid is om te onderhandelen;

  • er een rechterlijke uitspraak nodig is.

Mediation is vooral geschikt in situaties waarin mensen elkaar tegen blijven komen.

Dan kan uw conflict maar beter opgelost zijn, zodat u samen verder kunt.

Meer informatie?

Maak een afspraak